Tag Archives: Topology

merangka sistem rangkaian komputer-Topologi Bas

Bila membicarakan mengenai sistem rangkaian (Networking) komputer biasanya di istilahkan sebagai “Topologi” .Terdapat tiga jenis topologi utama yang digunakan untuk sistem rangkaian: BAS (BUS) CECINCIN (RING) BINTANG (STAR) Gabungan dari dua atau lebih tolopogi di atas akan menghasilkan dua jenis iaitu; Mesh Tree/Hybrid Di sini aku perkenalkan dahulu salah satu topologi yang benar di peringkat… Read More »