Category Archives: Networking

kenali Ethernet teknologi Local Area Network

LAN (Local Area Network) atau Rangkaian Kawasan Setempat adalah sebuah system yang mempunyai peranti (device) untuk berhubung di antara satu dengan yang lain di dalam rangkaian geografi yang agak terhad jaraknya. Ia hanyalah meliputi cuma untuk sebuah bangunan atau beberapa bahagian kawasan yang berdekatan. Keluasan sesebuah rangkain LAN selalunya hanya merangkumi radius 10km dan tidak… Read More »

apakah topologi

Tiada ilmu matematik tiadalah teknologi, ini hanyalah pandangan aku. Sekiranya ada yang tidak setuju, aku benar2 mintak maaf. Aku pernah ajukan sebelum ini mengenai unsur2 topologi dalam networking. Namun kali ini aku hendak berkongsi mengenai topologi dan kewujudannya awalnya, sehinggakan timbulnya istilah ataupun perkataan bernama topologi ini. Kalau kita menggoogle sahaja, macam2 pengeluaran mengenai perkataan… Read More »

merangka sistem rangkaian komputer-Topologi Mesh dan ringkasan

Topologi mesh ialah satu cara di mana data, bunyi dan kaedah dihalakan antara nod rangkaian. Dengan kata lain, sekiranya terdapat 10 peralatan di dalam sistem tersebut, maka satu peralatan akan disambungkan secara terus kepada 9 peralatan lain, begitu juga sebaliknya. Ia membolehkan sambungan dan konfigurasi kerosakan atau sekatan laluan diteruskan semula dengan loncatan dari nod… Read More »

Sejarah penciptaan komputer

Seperti semua telah ketahui, komputer adalah sebuah mesin elektronik yang amat berguna pada zaman dahulu dan sekarang. Komputer dapat meringankan kerja seharian manusia, membantu menyelesaikan tugas-tugas manusia dengan cepat dan tepat. Komputer adalah sebuah mesin yang boleh diprogramkan untuk kepelbagaian guna. Komputer dapat menerima data mentah, rajah dan akan memprosesnya kemudian memanipulasikan untuk dijadikan maklumat… Read More »

merangka sistem rangkaian komputer- Topologi Bintang

Topologi Bintang (Star Topology) Topologi Bintang merupakan topologi yang menyambung segala elemen dalam rangkaian ke satu pusat. Segala kabel yang menghubung semua elemen rangkaian komputer berakhir di satu titik/pusat, di mana semua akan disambungkan ke peranti yang dikenali sebagai hab. Topologi bintang ini juga boleh dikembangkan untuk membentuk rangkaian yang dikenali sebagai topologi bintang hibrid… Read More »

merangka sistem rangkaian komputer-Topologi Cecincin

Sebelum ini aku ada berkongsi mengenai pengenalan sistem rangkaian komputer dan bagaimana untuk  merangka sebuah rangkaian komputer dengan kaedah yang pertama iaitu Topologi Bas (Bus Topology) dan hari ini,  mari kita merangka pula dengan satu lagi kaedah rangkaian komputer iaitu: Topologi Cecincin (Ring Topology) Dengan topologi cecincin, setiap elemen komputer di disambung bersiri dan dibentuk… Read More »

merangka sistem rangkaian komputer-Topologi Bas

Bila membicarakan mengenai sistem rangkaian (Networking) komputer biasanya di istilahkan sebagai “Topologi” .Terdapat tiga jenis topologi utama yang digunakan untuk sistem rangkaian: BAS (BUS) CECINCIN (RING) BINTANG (STAR) Gabungan dari dua atau lebih tolopogi di atas akan menghasilkan dua jenis iaitu; Mesh Tree/Hybrid Di sini aku perkenalkan dahulu salah satu topologi yang benar di peringkat… Read More »

pengenalan sistem rangkaian komputer

Sebuah system rangkaian komputer melibatkan dua buah komputer yang dihubungkan dengan media menggunakan talian terus atau talian telefon. Manakala system rangkaian yang rumit atau kompleks bergantung kepada imaginasi masing-masing. Secara khususnya, rangkaian komputer bermaksud semua nod seperti pelayan (server), stesen kerja (workstation), pencetak (printer) dan sebagainya dihubungkan diantara satu sama lain dengan tujuan untuk berkongsi… Read More »