Tag Archives: Kerjaya

Pengisian Kekosongan Jawatan

Dua buah syarikat yang berbeza memerlukan pengisian kekosongan jawatan untuk membantu syarikat melaksanakan pengoperasianya dengan lebih telus, mudah dan terurus. Kreteria pemohon yang sentiasa berusaha dan rajin bekerja. Oleh itu bagi sesiapa yang mempunyai kemahiran dan bermotivasi tinggi adalah digalakkan memohon. Diperlukan segera calon-calon berkelayakan untuk mengisi jawatan kosong berikut dengan kadar segera: Pereka Grafik… Read More »

Mencari Panel Kemahiran Insdustri

Mencari  Panel Kemahiran Industri oleh Syarikat kontraktor pembangun Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) atau National Occupational Skills Standard (NOSS) dibawah seliaan Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. Apa yang diperlukan ialah resume atau C.V terkini yang lengkap dengan gambar. Resume atau C.V tersebut perlu dihantar melalui email (TEKAN SINI) kepada aku sebelum hari ISNIN, 11… Read More »

antara kerjaya dalam IT

Kerjaya dalam bidang IT (Information Technology) adalah meluas namun bidang yang  diceburi dalam IT  dan seterusnya akan menjadi seorang yang Profesional dalam bidang IT adalah individu yang mempunyai pengetahuan teknikal, pengalaman dan kelayakan untuk bekerja dalam industri IT ini. Jadual berikut memperlihatkan beberapa contoh bidang kerjaya biasa diceburi dalam profesional IT. Bidang/Kerjaya dalam IT Perihal… Read More »